2010

2010

Αρ. Πρωτ. 7550/09.12.2010 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2010 03:00

Περικοπή των πολυτεκνικών επιδομάτων

Αρ. Πρωτ. 7551/09.12.2010 Προς Υπουργό: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 7438/07.12.2010 Προς Υπουργούς: - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - Άμυνας - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 7437/07.12.2010 Προς Υπουργούς: - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αρ. Πρωτ. 7436/07.12.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 7435/07.12.2010 Προς Υπουργό - Πολιτισμού και Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 7154/02.12.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2010 03:00

Σε ομηρία οι συμβασιούχοι πυροσβέστες

Αρ. Πρωτ. 7147/02.12.2010 Προς Υπουργό: - Προστασίας του Πολίτη
Αρ. Πρωτ. 7146/02.12.2010 Προς Υπουργούς - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2010 03:00

Κινδυνεύει με οριστικό κλείσιμο η ΕΡΤ3;

Αρ. Πρωτ. 7145/02.12.2010 Προς Υπουργούς - Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αρ. Πρωτ. 7144/02.12.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Εξωτερικών
Αρ. Πρωτ. 7143/02.12.2010 Προς Υπουργό: - Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αρ. Πρωτ. 7055/01.12.2010 Προς Υπουργό: - Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Αρ. Πρωτ. 7053/01.12.2010 Προς Υπουργό: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 7043/01.12.2010 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 7042/01.12.2010 Προς Υπουργό: - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 6602/24.11.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Αρ. Πρωτ. 6603/24.11.2010 Προς Υπουργό: - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 6604/24.11.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 6605/24.11.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 6606/24.11.2010 Προς Υπουργούς: - Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 6601/24.11.2010 Προς Υπουργό: - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αρ. Πρωτ. 6600/24.11.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 6599/24.11.2010 Προς Υπουργούς: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αρ. Πρωτ. 6607/24.11.2010 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Αρ. Πρωτ. 6608/24.11.2010 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010 03:00

Απαράδεκτες αυξήσεις των διοδίων

Αρ. Πρωτ. 6339/17.11.2010 Προς Υπουργό: - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αρ. Πρωτ. 6337/17.11.2010 Προς Υπουργούς: - Πολιτισμού & Τουρισμού - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 6340/17.11.2010 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού  
Αρ. Πρωτ. 6343/17.11.2010 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων