ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΜΑΘ κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κας ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΥ, «ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΜΑΘ κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κας ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΥ, «ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης): Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο κ. Μάρκου για την πολύ σημαντική παρέμβασή της μέσω της επίκαιρης ερώτησης την οποία κατέθεσε και σήμερα συζητούμε.
Το ζήτημα που θίγει είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα που αποδεικνύει την περιβαλλοντική της ευαισθησία κι είναι ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη Θεσσαλονίκη, μια που ο Θερμαϊκός κόλπος είναι –κι αυτή είναι η αλήθεια- η βιτρίνα της όμορφης πόλης μας.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, από την πρώτη στιγμή που επανασυστήθηκε το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης τον Ιούνιο του 2012, θέσαμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας ζητήματα που έχουν σχέση με την περιβαλλοντική προστασία και βέβαια με την προστασία και ανάπτυξη του Θερμαϊκού κόλπου.
Επιδεικνύοντας, λοιπόν, υψηλό αίσθημα ευθύνης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας αναφορικά με την προστασία του Θερμαϊκού κόλπου προχωρήσαμε και προχωρούμε σε ενέργειες που στοχεύουν τόσο στην προστασία του οικοσυστήματος του Θερμαϊκού κόλπου, που είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα -μια που, όπως είναι γνωστό, ο Θερμαϊκός κόλπος είναι ένας κλειστός κόλπος στον οποίο εκτός των άλλων εκβάλλουν και τέσσερις ποταμοί, από τους οποίους ο ένας, ο μεγαλύτερος, ο Αξιός, δεν είναι ελληνικός αλλά ξεκινάει από πολύ ψηλά και καταλήγει στο Θερμαϊκό κόλπο- όσο παράλληλα και στη χάραξη στρατηγικών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Σε σχέση με τα όσα θίγει η κ. Μάρκου στην ερώτησή της, θα ήθελα να πω τα εξής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2937/2001 η Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, η ΒΙΠΕΘ, περιλαμβάνεται στην περιοχή δραστηριότητας της «Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ». Η ΒΙΠΕΘ διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο αποχέτευσης, καθώς επίσης και κεντρική μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, τη γνωστή Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων, που λειτουργεί από το 1978 και η οποία έχει σαν τελικό αποδέκτη την τάφρο της Σίνδου και από εκεί με άντληση, το Θερμαϊκό κόλπο.
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί στο Γαλλικό ποταμό από την ΕΥΑΘ, κατασκευάστηκε έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται μεταξύ των άλλων και τα βιομηχανικά απόβλητα της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Ενόψει της ανωτέρω δυνατότητας, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι δύο τότε εταιρείες του δημοσίου, ο Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης -στη συνέχεια η Εταιρεία Ύδρευσης -Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης- και η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης οδηγήθηκαν στο να εξετάσουν όλες τις δυνατές λύσεις διάθεσης των αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.
Γι’ αυτόν το λόγο εξετάστηκαν δύο πιθανότητες αντιμετώπισης του προβλήματος: πρώτον, η περίπτωση να καταργηθεί πλήρως η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων και δεύτερον, να συνεχίσει τη λειτουργία της αυτόνομα και αφού αναβαθμιστεί, να επεξεργάζεται και να συνεχίσει να διαθέτει τα απόβλητά της στην τάφρο Σίνδου.
Από τις λύσεις που εξετάστηκαν τελικά αποφασίστηκε να σταματήσει τη λειτουργία της η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων και μετά την κατασκευή του αγωγού ΒΙΠΕΘ - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, όλα τα απόβλητα της βιομηχανικής ζώνης να οδηγούνται για επεξεργασία απευθείας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.
Με το δεδομένο αυτό, η ΕΥΑΘ ενόψει και της ολοκλήρωσης του έργου σύνδεσης της ΒΙΠΕΘ με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, παρέλαβε για χρήση, με πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΥΑΘ και της ΕΤΒΑ την 27η  Ιανουαρίου 2003, τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕΘ, διατηρώντας ως προσωρινή λύση σε λειτουργία τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων με αποδέκτη την τάφρο της Σίνδου.
Θέλω, όμως, να πω ότι υπάρχει κι ένα άλλο ζήτημα, ένα ιδιαίτερο ζήτημα, που αφορά τη λυματολάσπη.
Η ΕΥΑΘ εδώ και χρόνια, μετά από σχετικές αδειοδοτήσεις, διαθέτει μέρος της λυματολάσπης, που είναι προϊόν του βιολογικού καθαρισμού, στη γεωργία και τα επεξεργασμένα αστικά λύματα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και στο αρδευτικό δίκτυο Αξιού για άρδευση της ευρύτερης περιοχής.
Όμως, μετά την πυρκαγιά που είχαμε στον ΧΥΤΑ των Ταγαράδων το 2006, διακόπηκε, υπήρξε η άρνηση να δέχονται πλέον τη λυματολάσπη, κάτι που έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει σχέση με τη διάθεση της ιλύος, η οποία πλέον καθίσταται σημαντική παράμετρος του κόστους λειτουργίας της συγκεκριμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις είναι πλέον κοινά αποδεκτό τόσο από την ΕΥΑΘ όσο κι από την ΕΤΒΑ, ότι η σημερινή πραγματικότητα έχει ξεπεράσει προ πολλού τις παραδοχές στις οποίες στηρίχθηκαν οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο παρελθόν και συνεπώς ούτε η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της ούτε αποδέκτης των βιομηχανικών λυμάτων μπορεί πλέον να είναι το δίκτυο της ΕΥΑΘ και κατ’ επέκταση η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.
Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα και σοβαρότητα για να προστατευθεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται το οικοσύστημα του Θερμαϊκού Κόλπου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να συνεχιστεί και η εύρυθμη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής.
Λόγω του ότι έχω εξαντλήσει και με το παραπάνω το χρόνο μου, θα σταματήσω εδώ και θα συνεχίσω μετά τη δευτερολογία σας. ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κας ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΥ,  «ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης): Αγαπητή κυρία Μάρκου, επισημαίνετε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα που αφορά όλους τους Θεσσαλονικείς στην ευρύτερη περιοχή, μιας που αφορά την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Θερμαϊκού Κόλπου.
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή μου από πριν και επισημαίνοντας το τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα και το τι προγραμματίζεται, θα ήθελα να πω ότι τον Ιανουάριο του 2011 υπεγράφη ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΑΘ - της Εταιρείας Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης- και της ΕΤΒΑ της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης για την προστασία του Θερμαϊκού. Μ’ αυτό το μνημόνιο αυτές οι δύο εταιρείες δεσμεύτηκαν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση των έργων εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του Θερμαϊκού Κόλπου.
Για το σκοπό αυτό, πρώτον, η ΕΤΒΑ της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης δεσμεύτηκε να υλοποιήσει άμεσα τις απαιτούμενης ενέργειες, τεχνικές μελέτες και έργα για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων.
Δεύτερον, ήδη έχουν εκτελεστεί μια σειρά πρόδρομων έργων για την αναβάθμιση της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων ύψους περίπου 500.000 ευρώ, με μέριμνα και χρηματοδότηση της ΕΤΒΑ, τα οποία καθιστούν πλέον δυνατή την εκτέλεση των κυρίως εργασιών αναβάθμισης και βελτιώνουν αισθητά την απόδοση της μονάδας, τόσο όσον αφορά τις συγκεντρώσεις εκροής όσο και τις λοιπές περιβαλλοντικές οχλήσεις.
Επίσης, να επισημάνω ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα με ευθύνη και μέριμνα της ΕΤΒΑ της Βιομηχανικής Περιοχής μια μελέτη για την αναβάθμιση της Μονάδας Καθαρισμού και συντάχθηκαν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης για έργο της τάξης περίπου 3.500.000 ευρώ.
Τρίτον, μετά την εξέλιξη αυτή η ΕΥΑΘ ΑΕ, για την ενδιάμεση περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση του συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας, θα συνεχίσει τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων.
Αντιλαμβάνεστε, ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να προχωρήσουμε σε μια νέα, συνειδητοποιημένη και υπεύθυνη προσέγγιση των προβλημάτων του Θερμαϊκού Κόλπου και επιδιώκουμε να συντονίσουμε αλλά και να εξασφαλίσουμε παράλληλα την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα που αφορούν την προστασία του.
Νομίζω, ότι αυτό μέχρι στιγμής το έχουμε αποδείξει, με την πρωτοβουλία που αναλάβαμε ως Υπουργείο το προηγούμενο διάστημα για την έναρξη -από 1 Μαρτίου του 2013- του επιφανειακού καθαρισμού του Θερμαϊκού Κόλπου και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων με εταιρείες που ανέλαβαν εξολοκλήρου το κόστος για τον καθημερινό καθαρισμό αυτών. Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι’ αυτό θα ήθελα και από το Βήμα της Βουλής να ευχαριστήσω θερμά για την απόδειξη της κοινωνικής ευθύνης που έδειξαν οι τέσσερις συγκεκριμένες εταιρείες.
Επιπλέον, στα πλαίσια της χάραξης στρατηγικών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα προβλήματα του Θερμαϊκού Κόλπου, βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία και ξεκινάμε την προσπάθεια αυτής της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης από τα παιδιά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε συνεργασία, λοιπόν, με τους φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύντομα θα έχουμε δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς των παιδιών –γιατί επενδύουμε στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών- ενώ παράλληλα και με αφορμή την ερώτησή σας, την αμέσως επόμενη εβδομάδα θα συγκαλέσουμε μια σύσκεψη της ΕΥΑΘ, καθώς επίσης και της ΕΤΒΑ της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης όπου θα κλιθείτε, για να συντονίσουμε τις δράσεις μας έτσι ούτως ώστε το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσουν τα έργα για την αναβάθμιση της Μονάδας Καθαρισμού των αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής.
Η προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου, κυρία συνάδελφε, δεν είναι δουλειά και αποτέλεσμα μιας μελέτης αλλά είναι ένα προϊόν μιας καθημερινής προσπάθειας όλων όσοι έχουν θέση ευθύνης.
Κλείνοντας, να τονίσω την ιδιαίτερη ευαισθησία και τη δική μου αλλά και των συνεργατών και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης για την προστασία, ιδιαίτερα, του Θερμαϊκού Κόλπου. Να θυμίσω τη γνωστή ρήση ότι το περιβάλλον δεν ανήκει σε μας αλλά το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας, γι’ αυτό, λοιπόν, οφείλουμε να το διαφυλάξουμε όσο το δυνατόν καθαρότερο γίνεται και σας υπόσχομαι ότι θα δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σημασία και θα καταβάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε πραγματικά να παραδώσουμε ένα περιβάλλον καλύτερο από αυτό που έχουμε παραλάβει.