Κοινοβουλευτική Δράση

Θεόδωρος Καράογλου: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι γνωστό ότι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών και η βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι ο Έλληνας πολίτης τοποθετεί πάρα πολύ ψηλά και θεωρεί εξ ίσου σημαντικό με τα ζητήματα της ανεργίας, της ακρίβειας, των προβλημάτων υγείας και παιδείας και το θέμα…
Θεόδωρος Καράογλου: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταθέτει και φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας εμπράκτως για μια ακόμα φορά δύο πράγματα: Πρώτον, ότι αυτή η Κυβέρνηση, η νέα διακυβέρνηση της χώρας, η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και εφαρμόζει το κυβερνητικό της πρόγραμμα που ανέλαβε και ψηφίστηκε πριν…
Θεόδωρος Καράογλου: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να περιγράψει κανείς την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όπως την παραλάβαμε το Μάρτιο του 2004. Ήταν γνωστό σ' όλο τον ελληνικό λαό ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα ήταν τεράστια, παρά την έντεχνη προσπάθεια της τότε κυβέρνησης να αποκρύψει τα ελλείμματα αυτά και να τα εμφανίσει ως πολύ μικρότερα, 6,5% περίπου του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.…
Θεόδωρος Καράογλου: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι σήμερα και αύριο γίνεται μία ιδιόμορφη συζήτηση στη Βουλή, η συζήτηση για την κύρωση του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2003 και για την κύρωση του Ισολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος 2003. Είναι πραγματικά μία ιδιόμορφη συζήτηση, μια που αφορά πεπραγμένα και οικονομική διαχείριση της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., διαχείριση και πεπραγμένα, τα οποία προσωπικώς, ρητώς…
Θεόδωρος Καράογλου: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούμενο σήμερα νομοσχέδιο «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις», είναι ένα νομοσχέδιο τομή στο φορολογικό σύστημα που διέπει σήμερα τα ακίνητα στη χώρα μας. Είναι ένα νομοσχέδιο που εισάγει το Φ.Π.Α. στα ακίνητα, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πριν από είκοσι περίπου χρόνια δεκαεννιά για την ακρίβεια- όταν είχαμε την εισαγωγή του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα…
Θεόδωρος Καράογλου: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν αντέχω, αν δεν κάνω μια σύντομη αναφορά, μια αναφορά δευτερολέπτων, στη στιχομυθία που παρακολουθήσαμε πριν. Πριν από μερικές μέρες, την Παρασκευή 16 του μηνός, στο Συνέδριο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου, ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οριοθέτησε δύο στόχους εν όψει του Συμβουλίου Κορυφής που γινόταν στις Βρυξέλλες. Πρώτον, να φθάσει η Ελλάδα, να βάλει ως πλαφόν το ποσό των…
Θεόδωρος Καράογλου: Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι σήμερα αδικούμε το νομοσχέδιο που συζητάμε για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί εγκαταλείψαμε τα δυο πρώτα κεφάλαια του νομοσχεδίου που είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα έπρεπε ίσως να σταθούμε και ασχολούμαστε μόνο με το τρίτο κεφάλαιο που παρενθετικά και σε τροπολογία έφερε το θέμα του περίφημου νόμου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ». Θα σταθώ και…
Θεόδωρος Καράογλου: Κύριε Πρόεδρε, το συζητούμενο νομοσχέδιο «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων, ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» θεωρώ ότι είναι ένα νομοσχέδιο τεκμηριωμένο, προσεγμένο, σωστό, που επιχειρεί αναμόρφωση των διαδικασιών ελέγχου των φορτηγών οχημάτων. Έχει σαν βασικούς στόχους πρώτα-πρώτα την ασφάλεια των μεταφορών, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που προκύπτει, δυστυχώς, κάθε φορά που έχουμε τραγικά δυστυχήματα. Δεύτερο και επίσης πολύ σημαντικό, για την εποχή…
Θεόδωρος Καράογλου: Αισθάνομαι την ανάγκη, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που τις δύο ημέρες της συζήτησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου μονοπώλησαν την Αίθουσα. Πρώτον, απογραφή. Είναι επίκαιρο το ζήτημα. Εδώ κολλάει άριστα η παροιμία «φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Τι έγινε, αγαπητοί συνάδελφοι, με το ζήτημα της απογραφής; Η Νέα Δημοκρατία, η νέα διακυβέρνηση της χώρας, έκανε πράξη αυτό που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό,…
Θεόδωρος Καράογλου: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το συζητούμενο νομοσχέδιο, η αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία είναι ένα καθαρά τεχνοκρατικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία με αριθμό 65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πάρθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2001. Αναλυτικότερα το συζητούμενο νομοσχέδιο, το οποίο έχει δώδεκα άρθρα, αφορά την τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών σε συμμόρφωση με την οδηγία…