Κοινοβουλευτική Δράση

Αρ. Πρωτ. 11334/11.12.08 Προς Υπουργούς: - Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών - ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Δημόσιας Τάξης Σοβαρές επιπτώσεις και αντίκτυπο στην καθημερινότητα πολιτών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ενδέχεται να έχει η μείωση του προϋπολογισμού του δήμου Θεσσαλονίκης κατά 8% όσον αφορά στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής για το έτος 2009.
Αρ. Πρωτ.11333/11.12.08 Προς Υπουργούς: - Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών - ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Δημόσιας Τάξης Σε όλη την ελληνική επικράτεια λειτουργούν σήμερα 19 Επαρχεία, στα οποία και ασκούν καθήκοντα Έπαρχου αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι σύμφωνα με τον Κώδικα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ασκούν καθήκοντα πλήρους απασχόλησης και κατέχουν θέση αντίστοιχη με αυτή του νομάρχη.
Αρ. Πρωτ. 11332/11.12.08 Προς Υπουργό: - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Αβέβαιο διαγράφεται το μέλλον και η λειτουργία περίπου 5000 Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) σε όλη την Ελλάδα μετά από την Υπουργική Απόφαση 129456/Δ6 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2105/10-10-2008) σύμφωνα με την οποία οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών αλλάζουν δραματικά. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Ελευθερών Σπουδών τα Ε.Ε.Σ. στην χώρα μας δεν έχουν καμία σχέση…
Αρ. Πρωτ. 11328/11.12.08 Προς Υπουργό: - Εξωτερικών Σοβαρές πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές διαστάσεις λαμβάνει ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η γειτονική χώρα της ΠΓΔΜ τη ροή των υδάτων του Αξιού ποταμού που διέρχεται και τις δύο χώρες. Το 1957 υπεγράφη η πρώτη διακρατική συμφωνία διαχείρισης των υδάτων του Αξιού ποταμού, η οποία επαναπροσδιορίσθηκε και ανανεώθηκε το 1987 ανάμεσα στην Ελλάδα και την τότε ενιαία Γιουγκοσλαβία. Σύμφωνα με την τελευταία…
Αρ. Πρωτ. 11329/11.12.08 Προς Υπουργούς: - Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών - ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Δημόσιας Τάξης Μεγάλες καθυστερήσεις αλλά και αδυναμία κάλυψης των αρμοδιοτήτων τους αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις οφείλονται στις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες της Πολεοδομίας. Οι ελλείψεις προσωπικού ξεπερνούν το 50%, καθώς από τις 210 οργανικές θέσεις, καλύπτονται μόλις οι 100.
Προς: - Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Κυρία Υπουργέ, Οι λόγοι που υπαγορεύουν επιτακτικά την αλλαγή της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Νόμου 3518/06, είναι: α) Σήμερα δεν μπορούν να «κολλήσουν» ένσημα οι εποχιακά εργαζόμενοι στις βιομηχανίες, ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.
Αρ. Πρωτ. 11626/17.12.08 Προς Υπουργό: - ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Δημόσιας Τάξης Η άρτια εκπαίδευση και η ποιότητα σπουδών των αξιωματικών που στελεχώνουν την Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) αποτελεί ένα βήμα περαιτέρω εξέλιξης, μετεκπαίδευσης και απόκτησης τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης για τους ανθυπαστυνόμους.
Αρ. Πρωτ. 11627/17.12.08 Προς Υπουργό: - Οικονομίας & Οικονομικών Σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις σημειώνονται στη διαδικασία κτηματογράφησης στη Βόρειο Ελλάδα και κυρίως στην Θεσσαλονίκη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλά ανεκτέλεστα προσύμφωνα, τα οποία προκειμένου να δηλωθούν στο Κτηματολόγιο, πρέπει να οριστικοποιηθούν.
Αρ. Πρωτ. 11629/17.12.08 Προς Υπουργό: - Ανάπτυξης Η λειτουργία των κινητών καντινών συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις των νόμων 3377/2005 και 3557/2007 που αφορούν στην άσκηση δραστηριότητας των μικροπωλητών, οι οποίες ωστόσο δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και εμπόδια στους ιδιοκτήτες των καντινών. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3557/2007 οι ιδιοκτήτες καντινών επιτρέπεται να μένουν στάσιμοι μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής τους με τους πολίτες. Ωστόσο,…
Αρ. Πρωτ. 11628/17.12.08 Προς Υπουργό: - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι οι ελλείψεις προσωπικού στις μονάδες του ΕΚΑΒ στη Βόρειο Ελλάδα, καθώς οι προκηρύξεις θέσεων για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ πανελλαδικά φαίνεται να αφορούν κυρίως τις μονάδες του ΕΚΑΒ στην Αττική. Οι ανάγκες του ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης είναι συνεχώς αυξανόμενες, ενώ η κάλυψη των κενών αυτών σε προηγούμενες προκηρύξεις έχει…