Κοινοβουλευτική Δράση

Αρ. Πρωτ. 10986/03.12.08 Προς Υπουργό: - Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται εκατοντάδες Έλληνες πολίτες που καταθέτουν τα χαρτιά τους προκειμένου να βγουν στην σύνταξη, καθώς οι διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης των συντάξεων από τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας καθυστερούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εργαζομένου, ο οποίος μετά από 40 χρόνια εργασίας κατέθεσε τον Ιούνιο του 2007 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να συνταξιοδοτηθεί…
Αρ. Πρωτ. 11061/04.12.08 Προς Υπουργό: - Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Σε επαγγελματικό αδιέξοδο βρίσκονται 300 καθηγητές γενικής παιδείας, αλλά και καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνταν ως ωρομίσθιοι στα ΤΕΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ (Ν.1566/1985), τα οποία έχουν μετατραπεί σύμφωνα με τον νόμο 3475/2006 σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και έχουν περάσει πλέον από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με…
Αρ. Πρωτ. 11060/04.12.08 Προς Υπουργούς: - ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Πολιτισμού Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ποντίων Επιστημόνων Βορείου Ελλάδος «Οι Υψηλάντηδες» ιδρύθηκε το 1979 στην Θεσσαλονίκη, όπου και βρίσκεται η έδρα του και έχει στην κατοχή του έκταση 156 στρεμμάτων στο δημοτικό διαμέρισμα της Λακκιάς του Δήμου Βασιλικών. Το 1985, όταν και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τον Συνεταιρισμό να εκμεταλλευτεί οικοδομικά τις εκτάσεις που έχει στην κατοχή του υποβλήθηκε αίτηση προς την ΙΣΤ' Εφορία…
Αρ. Πρωτ. 11330/11.12.08 Προς Υπουργό: - Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Σε οικονομικό αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκονται οι περισσότεροι επιχειρηματίες στη Βόρειο Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο και των επιπτώσεων που έχει επιφέρει σε επίπεδο τραπεζικών πολιτικών. Βιοτεχνίες, βιομηχανικές μονάδες, εμπορικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα ρευστότητας, καθώς οι τραπεζικοί όμιλοι αρνούνται να παραχωρήσουν αυξήσεις πιστωτικών ορίων, ενώ την ίδια στιγμή σε αρκετές περιπτώσεις επαναπροσδιορίζουν…
Αρ. Πρωτ. 11331/11.12.08 Προς Υπουργούς: - Δικαιοσύνης - ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Αβέβαιη φαίνεται να παραμένει η δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Δικαστικών Φυλακών Διαβατών, μία υπόθεση που ξεκίνησε το 2005, χωρίς όμως ουσιαστικά να έχει προχωρήσει. Πρόκειται για ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης επίλυσης και έχω θέσει επανειλημμένως υπόψη των αρμόδιων Υπουργείων (σχετική ερώτηση μου «Δημιουργία νέου σύγχρονου κτιρίου των Δικαστικών Φυλακών Διαβατών» Αρ.…
Αρ. Πρωτ. 11335/11.12.08 Προς Υπουργό: - ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Δημόσιας Τάξης Στο πλαίσιο αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης πολλών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης (Κ.Ι.Θ.) της ΕΛ.ΑΣ.
Αρ. Πρωτ. 11334/11.12.08 Προς Υπουργούς: - Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών - ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Δημόσιας Τάξης Σοβαρές επιπτώσεις και αντίκτυπο στην καθημερινότητα πολιτών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ενδέχεται να έχει η μείωση του προϋπολογισμού του δήμου Θεσσαλονίκης κατά 8% όσον αφορά στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής για το έτος 2009.
Αρ. Πρωτ.11333/11.12.08 Προς Υπουργούς: - Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών - ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Δημόσιας Τάξης Σε όλη την ελληνική επικράτεια λειτουργούν σήμερα 19 Επαρχεία, στα οποία και ασκούν καθήκοντα Έπαρχου αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι σύμφωνα με τον Κώδικα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ασκούν καθήκοντα πλήρους απασχόλησης και κατέχουν θέση αντίστοιχη με αυτή του νομάρχη.
Αρ. Πρωτ. 11332/11.12.08 Προς Υπουργό: - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Αβέβαιο διαγράφεται το μέλλον και η λειτουργία περίπου 5000 Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) σε όλη την Ελλάδα μετά από την Υπουργική Απόφαση 129456/Δ6 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2105/10-10-2008) σύμφωνα με την οποία οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών αλλάζουν δραματικά. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Ελευθερών Σπουδών τα Ε.Ε.Σ. στην χώρα μας δεν έχουν καμία σχέση…
Αρ. Πρωτ. 11328/11.12.08 Προς Υπουργό: - Εξωτερικών Σοβαρές πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές διαστάσεις λαμβάνει ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η γειτονική χώρα της ΠΓΔΜ τη ροή των υδάτων του Αξιού ποταμού που διέρχεται και τις δύο χώρες. Το 1957 υπεγράφη η πρώτη διακρατική συμφωνία διαχείρισης των υδάτων του Αξιού ποταμού, η οποία επαναπροσδιορίσθηκε και ανανεώθηκε το 1987 ανάμεσα στην Ελλάδα και την τότε ενιαία Γιουγκοσλαβία. Σύμφωνα με την τελευταία…