Κοινοβουλευτική Δράση

Θεόδωρος Καράογλου: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν αντέχω, αν δεν κάνω μια σύντομη αναφορά, μια αναφορά δευτερολέπτων, στη στιχομυθία που παρακολουθήσαμε πριν. Πριν από μερικές μέρες, την Παρασκευή 16 του μηνός, στο Συνέδριο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου, ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οριοθέτησε δύο στόχους εν όψει του Συμβουλίου Κορυφής που γινόταν στις Βρυξέλλες. Πρώτον, να φθάσει η Ελλάδα, να βάλει ως πλαφόν το ποσό των…
Θεόδωρος Καράογλου: Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι σήμερα αδικούμε το νομοσχέδιο που συζητάμε για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί εγκαταλείψαμε τα δυο πρώτα κεφάλαια του νομοσχεδίου που είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα έπρεπε ίσως να σταθούμε και ασχολούμαστε μόνο με το τρίτο κεφάλαιο που παρενθετικά και σε τροπολογία έφερε το θέμα του περίφημου νόμου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ». Θα σταθώ και…
Θεόδωρος Καράογλου: Κύριε Πρόεδρε, το συζητούμενο νομοσχέδιο «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων, ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» θεωρώ ότι είναι ένα νομοσχέδιο τεκμηριωμένο, προσεγμένο, σωστό, που επιχειρεί αναμόρφωση των διαδικασιών ελέγχου των φορτηγών οχημάτων. Έχει σαν βασικούς στόχους πρώτα-πρώτα την ασφάλεια των μεταφορών, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που προκύπτει, δυστυχώς, κάθε φορά που έχουμε τραγικά δυστυχήματα. Δεύτερο και επίσης πολύ σημαντικό, για την εποχή…
Θεόδωρος Καράογλου: Αισθάνομαι την ανάγκη, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που τις δύο ημέρες της συζήτησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου μονοπώλησαν την Αίθουσα. Πρώτον, απογραφή. Είναι επίκαιρο το ζήτημα. Εδώ κολλάει άριστα η παροιμία «φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Τι έγινε, αγαπητοί συνάδελφοι, με το ζήτημα της απογραφής; Η Νέα Δημοκρατία, η νέα διακυβέρνηση της χώρας, έκανε πράξη αυτό που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό,…
Θεόδωρος Καράογλου: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το συζητούμενο νομοσχέδιο, η αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία είναι ένα καθαρά τεχνοκρατικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία με αριθμό 65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πάρθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2001. Αναλυτικότερα το συζητούμενο νομοσχέδιο, το οποίο έχει δώδεκα άρθρα, αφορά την τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών σε συμμόρφωση με την οδηγία…
Θεόδωρος Καράογλου: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω να πω πολλά για τα άρθρα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, γιατί, όπως φάνηκε στη χθεσινή συζήτηση, είναι ένα καθαρά τεχνοκρατικό νομοσχέδιο, που λίγο ή πολύ γίνεται αποδεκτό, μια που σκοπό έχει να διευκολύνει τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διάφορες τεχνικές και λογιστικές διαδικασίες. Στη χθεσινή συζήτηση οι ομιλητές της Αξιωματικής -κυρίως- Αντιπολίτευσης κάθε άλλο παρά για το συζητούμενο…
Θεόδωρος Καράογλου: Κύριε Πρόεδρε, είκοσι έξι μήνες μετά τις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να θυμηθούμε την κατάσταση στην ελληνική οικονομία, όπως την παρέλαβε η νέα διακυβέρνηση της χώρας, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε και ένα μίνι απολογισμό της έως τώρα δράσης της Κυβέρνησης και να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα, αλλά και ποιες είναι οι προοπτικές και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.…
Θεόδωρος Καράογλου Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χωρεί νομίζω καμία αμφιβολία πως η κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο υποδομής, που εκτελείται στη χώρα. Η σύνταξη του Κτηματολογίου αποτελούσε επί πολλές δεκαετίες, όχι μόνο αναγκαιότητα, αλλά και αίτημα στο πλαίσιο της δημιουργίας προϋποθέσεων για την ορθολογική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εγγύηση των περιουσιών, τόσο των πολιτών όσο και του ίδιου του κράτους, για…
Θεόδωρος Καράογλου: Αδιαμφισβήτητα ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρισμός στην ανάπτυξη μιας χώρας αλλά και στην προβολή της είναι ζωτικής σημασίας. Ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της για τη στήριξη και την ανάπτυξη του τουρισμού, της εθνικής της οικονομίας αλλά και γενικότερα για την προβολή της στο εξωτερικό είναι και η στήριξη και η προβολή όχι μόνο των κλασικών μορφών τουρισμού…
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». Θεόδωρος Καράογλου: Το συζητούμενο σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοσχέδιο, που με τα σχετικά άρθρα του δίνει σημαντικές…