2010

2010

ΠΑΒ 3089/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3088/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3087/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3086/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3085/27.05.2010 Προς Υπουργό: Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΠΑΒ 3015/21.05.2010 Προς Υπουργό: Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα. Άννα Διαμαντοπούλου ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, με το οποίο επισημαίνεται το ζήτημα που προκύπτει αναφορικά με τη συστέγαση των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με άλλα εκπαιδευτήρια.  
ΠΑΒ 3016/21.05.2010 Προς Υπουργό: Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνο
ΠΑΒ 2685/30.04.2010 Προς: - Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Υπουργό Οικονομικών - Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης   Σας υποβάλλω συνημμένα ψήφισμα του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες», με το οποίο επισημαίνεται το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ζητείται η λήψη μέτρων για τους Πολύτεκνους Γονείς.
ΠΑΒ 2686/30.04.2010 Προς: - Υπουργό Προστασίας του Πολίτη   Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης, με το οποίο επισημαίνονται οι αδυναμίες και οι υπηρεσιακές ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα Αστυνομικά Τμήματα του Νομού Θεσσαλονίκης και ζητείται η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Τμημάτων αυτών.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρ. 320/3.03.2010 Προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε όλες τις αποφάσεις ένταξης-προέγκρισης-προκήρυξης και διάθεσης πιστώσεων του μέτρου 125Α (Δημοσίων Έργων) της Δ' προγραμματικής Περιόδου από 31/06/2008 έως σήμερα, ονομαστικά και με τις αντίστοιχες ημερομηνίες και το συνολικό κόστος του κάθε έργου.  
Σελίδα 2 από 2