2011

2011

Αρ. Πρωτ. 15734/04.05.2011 Προς Υπουργό: - Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Αρ. Πρωτ. 15733/04.05.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 15732/04.05.2011 Προς Υπουργό: - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ερώτηση και ΑΚΕ Αρ. Πρωτ. 15154/718 Ημερομηνία Κατάθεσης: 18.04.2011 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 15032/15.04.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011 02:00

Οι κοινωνικές δομές υπό κατάρρευση

Αρ. Πρωτ. 15034/15.04.2011 Προς Υπουργούς: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Οικονομικών - Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ερώτηση και ΑΚΕ Αρ. Πρωτ. 15033-712/15.04.11 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 14949/14.04.2011 Προς Υπουργούς: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Εξωτερικών
Αρ. Πρωτ. 14950/14.04.2011 Προς Υπουργούς: - Άμυνας - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 14951/14.04.2011 Προς Υπουργό: - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Αρ. Πρωτ. 14954/14.04.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 14953/14.04.2011 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Πολιτισμού & Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 14952/14.04.2011 Προς Υπουργούς: - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αρ. Πρωτ. 14957/14.04.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 14958/14.04.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 14956/14.04.2011 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 14960/14.04.2011 Προς Υπουργό: - Προστασίας του Πολίτη
Αρ. Πρωτ. 14959/14.04.2011 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων  
Αρ. Πρωτ. 14979/14.04.2011 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 14941/13.04.2011 Προς Υπουργό: - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 14940/13.04.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011 02:00

Απαραίτητη η αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αρ. Πρωτ. 14939/13.04.2011 Προς Υπουργό: - Προστασίας του Πολίτη
Αρ. Πρωτ. 14825/12.04.2011 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 14702/11.04.2011 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 14701/11.04.2011 Προς Υπουργό: - Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011 02:00

Επιδότηση ενοικίου από τον ΟΕΚ

Αρ. Πρωτ. 14698/11.04.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 14697/11.04.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 14364/05.04.2011 Προς Υπουργούς: - Προστασίας του Πολίτη - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αρ. Πρωτ. 14365/05.04.2011 Προς Υπουργό: - Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής