2011

2011

Αρ. Πρωτ. 18890/06.07.2011 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2011 02:00

Κύμα φυγής των νέων στο εξωτερικό

Αρ. Πρωτ. 18891/06.07.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2011 02:00

Λουκέτο στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

Αρ. Πρωτ. 18892/06.07.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 18893/06.07.2011 Προς Υπουργούς: - Εθνικής Άμυνας - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 18894/06.07.2011 Προς Υπουργό: - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Αρ. Πρωτ. 18895/06.07.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2011 02:00

Σε αδιέξοδο τα άτομα με αναπηρία

Αρ. Πρωτ. 18900/06.07.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 18902/06.07.2011 Προς Υπουργούς: - Εσωτερικών - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 18901/06.07.2011 Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Εσωτερικών
Αρ. Πρωτ. 18881/06.07.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 18913/06.07.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 18881/06.07.2011 Προς Υπουργό - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2011 02:00

Πορεία εσόδων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Αρ. Πρωτ. 18707/01.07.2011 Προς Υπουργούς: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 18617/30.06.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 18616/30.06.2011 Προς Υπουργό: - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 18618/30.06.2011 Προς Υπουργό: - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 02:00

Σκανδαλώδεις αναθέσεις στον ΟΠΑΠ

Αρ. Πρωτ. 18619/30.06.2011 Προς Υπουργούς: - Πολιτισμού & Τουρισμού - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 18620/30.06.2011 Προς Υπουργό: - Εξωτερικών
Αρ. Πρωτ. 18653/30.06.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 18615/ 29.06.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 18614/29.06.2011 Προς Υπουργούς: - Εξωτερικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 18613/29.06.2011 Προς Υπουργούς: - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 18169/20.06.2011 Προς Υπουργό - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  
Αρ. Πρωτ. 18055/16.06.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 18052/16.06.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 18054/16.06.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης