2011

2011

Αρ. Πρωτ. 16600/19.05.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 16599/19.05.2011 Προς Υπουργό: - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αρ. Πρωτ. 16559/19.05.2011 Προς Υπουργούς: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 16471/18.05.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 16472/18.05.2011 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 16473/18.05.2011 Προς Υπουργούς: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών
Αρ. Πρωτ. 16259/13.05.2011   Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 16214/12.05.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 16127/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Προστασίας του Πολίτη
Αρ. Πρωτ. 16128/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αρ. Πρωτ. 16129/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 16130/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 16131/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 16132/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Αρ. Πρωτ. 16133/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρ. Πρωτ. 16134/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Προστασίας του Πολίτη
Αρ. Πρωτ. 16135/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 16174/11.05.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων  
Αρ. Πρωτ. 16159/773 Ημερ. Κατ. 11.05.2011 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αρ. Πρωτ. 16080/11.05.2011 Προς την Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 15806/05.05.2011 Προς Υπουργούς: - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Αρ. Πρωτ. 15807/05.05.2011 Προς Υπουργούς: - Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων - Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αρ. Πρωτ. 15859/05.05.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Αρ. Πρωτ. 15814/05.05.2011   Προς Υπουργούς: - Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. 15811/05.05.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 15812/05.05.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 15816/05.05.2011 Προς Υπουργό: - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ. Πρωτ. 15737/04.05.2011 Προς Υπουργό: - Πολιτισμού & Τουρισμού
Αρ. Πρωτ. 15736/04.05.2011 Προς Υπουργό: - Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Αρ. Πρωτ. 15735/04.05.2011 Προς Υπουργό: - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων