Κοινοβουλευτική Δράση

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τύχη αγαθή έφερε να συζητάμε το νομοσχέδιο αυτό σήμερα που γίνεται μια έντονη συζήτηση -τις τελευταίες ημέρες θα έλεγα, όχι μόνο σήμερα- και υπάρχει μια γενική αμφισβήτηση των θεσμών που λειτουργούν όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά γενικότερα. Γίνεται μια συζήτηση για το πολιτικό σύστημα, για τα πολιτικά κόμματα, για τα πολιτικά πρόσωπα, ακόμη-ακόμη για τη λειτουργία του θεσμού…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Το να κάνουμε γενικώς και αορίστως ανερμάτιστη κριτική που δεν βασίζεται σε στοιχεία, αλλά απλά και μόνο επιδιώκεται να δημιουργήσει εντυπώσεις, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος που δεν βοηθά, αν μη τι άλλο και στην αξιοπιστία της ίδιας της πολιτικής. Έτσι, λοιπόν, καλό είναι, όταν κάνουμε κριτική σε άσχετο νομοσχέδιο για άλλα ζητήματα, να έχουμε στοιχεία, για να αποδεικνύουμε αυτά που λέμε. Τώρα, είναι γεγονός αναμφισβήτητο,…
Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». (Απογευμα)
Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
Συζήτηση επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».
Αρ. Πρωτ. 15973/12.03.09 Προς τους κ.κ. Υπουργούς: - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Eσωτερικών - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Οικονομίας και Οικονομικών Στις 27 Φεβρουαρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια Έκθεσή της για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ισότητα ανδρών και γυναικών.
Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας ΟΑΕΕ Προς Υπουργό: - Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει μεταξύ των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) πληροφορίες για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση του φορέα, η οποία μάλιστα εν μέσω της διεθνούς οικονομικής κρίσης φαίνεται να επιδεινώνεται.
Αρ. Πρωτ. 16415/19.03.09 Προς Υπουργό: - Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ βρίσκονται αντιμέτωποι με μία σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών συνταγογράφησης και θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας τους και είσπραξης των δαπανών προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσουν. Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα στους ασθενείς χρόνιων παθήσεων που ακολουθούν συστηματικά συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή, όπως οι πάσχοντες από Ινσουλιοεξαρτώμενο Ζαχαρώδη…
Συζήτηση επί των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «α) Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006. β) Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006».
Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009».