Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ.: 1092/09.02.2017 Αθήνα,31 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:- Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Σωματείου Κυλικειαρχών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» με θέμα «Πρόγραμμα σίτισης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος και τα προβλήματα που έχουν προκύψει.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά – Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας…
Αρ. Πρωτ.: 1096/09.02.2017 Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:- Οικονομικών- Οικονομίας & Ανάπτυξης- Εσωτερικών- Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητείται από τις Εταιρείες ΔΕΗ, ΕΥΑΘ και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ η μείωση των τιμολογίων τους για τον μήνα Ιανουάριο 2017, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση…
Αρ. Πρωτ.: 1161/09.02.2017 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:-Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με θέμα «Αναπάντητα ερωτήματα της ΠΟΠΕΚ» αναφορικά με διεξαχθείσα έρευνα του ΕΜΠ.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1162/09.02.2017 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας με θέμα «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά-Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1163/09.02.2017 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:-Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, με θέμα «Εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Απάντηση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1168/09.02.2017 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:-Υγείας-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος, αναφορικά με την αλλαγή στον τρόπο αποζημίωσης των θεραπειών αναπηρίας και των παρεχόμενων δαπανών Ειδικής Αγωγής.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Υγείας Απάντηση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1170/09.02.2017 Αθήνα,7 Φεβρουαρίου 2017 Προς Υπουργό:- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων με θέμα «Σκανδαλώδεις αναθέσεις μελετών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 988/30.01.2017 Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργό:- Υποδομών και Μεταφορών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Βόλβης του Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα «Αποστολή της αριθ. 217/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης, περί συγκοινωνιών Δήμου Βόλβης» για την επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες του Δήμου Βόλβης.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά – Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1011/30.01.2017 Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών-Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, με θέμα «Πληρωμή ΕΝΦΙΑ σε μη εκμεταλλεύσιμα οικόπεδα της ζώνης SEVESO II».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά – Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1012/30-01-2017 Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2017 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Οικονομίας και Ανάπτυξης-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών και Ψιλ. Ειδ. Ν. Αττικής, με θέμα «Επανεξέταση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού σε συνάρτηση με την αποκατάσταση της αγοράς καπνού στα Ευρωπαϊκά πρότυπα».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά – Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Απάντηση Υπουργείου Εργασίας…
Σελίδα 1 από 18