Έκθεση ΥΜΑΘ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη, από τον Διαφωτισμό στον 20ο αιώνα»

Δευτέρα, 07 Απρίλιος 2014 to Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2014

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κτίριο Altiero Spinelli είσοδος από την Simone Veil Agora, B-1047 Brussels, Belgium

Η έκθεση διοργανώνεται από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την κα Μαριέττα Γιαννάκου, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

Ο «Φιλελληνισμός», η εκδήλωση συμπάθειας και υποστήριξης ξένων υπηκόων προς τους Έλληνες και την Ελλάδα, αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο. Η έκθεση περιλαμβάνει αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα των διαφορετικών περιόδων δημιουργικής παρουσίας του Φιλελληνισμού, σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων βιβλία, επιστολές, πίνακες από ιδιωτικές συλλογές.

(Η πρόσβαση στην Έκθεση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την πρόσβαση στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Εκθεση ΥΜΑΘ στο Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο