ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤHΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (04-03-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤHΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (04-03-2013)

Κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,

Κύριε Εκτελεστικέ Αντιπρόεδρε του ΣΕΒΕ και υπεύθυνε του έργου «market control Greece-Bulgaria»,

Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Αγαπητοί συμμετέχοντες στην ενημερωτική εκδήλωση,

Κυρίες και Κύριοι,

Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής για την ευγενική πρόσκλησή τους να χαιρετήσω τις εργασίες  της ενημερωτικής αυτής εκδήλωσης, που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Image

Όπως επισήμανα την Παρασκευή, στη δεξίωση που παρέθεσε το Γενικό Προξενείο της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο απελευθέρωσης της Βουλγαρίας από την Οθωμανική αυτοκρατορία, οι δυο χώρες έχουν:

-παράλληλη πορεία στην ιστορία

-και κοινά βιώματα.

Αν και οι διμερείς μας σχέσεις ταλαιπωρήθηκαν στο παρελθόν, όσα μας δίχασαν ανήκουν στο μακρινό χθες.

Η σημερινή ημέρα είναι άλλο ένα σταυροδρόμι που διασχίζουμε, κινούμενοι στο δρόμο:

-της αμοιβαίας εμπιστοσύνης,

-της ειρηνικής συνεργασίας,

-της συμπόρευσης

-και της αλληλοκατανόησης,

εργαζόμενοι από κοινού για την ανάπτυξη των λαών μας.

 Στο πέρασμα των χρόνων γίναμε:

-φίλοι

-και στρατηγικοί εταίροι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας παράγοντα:

-σταθερότητας

-και διασφάλισης του ευρωπαϊκού κεκτημένου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ως συνοδοιπόροι αυτής της νέας πορείας, χτίζουμε μια κοινή προοπτική πάνω σε στέρεες βάσεις ενιαίας στρατηγικής.

Η περίοδος άλλωστε που ζούμε, επιτάσσει την υιοθέτηση ενός μοντέλου δημιουργικής και αποτελεσματικής συνεργασίας.

Μαζί:

-οραματιζόμαστε,

-σχεδιάζουμε

-και υλοποιούμε μια σειρά πολιτικών,

που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δυο χωρών.

Σύμμαχος μας σε αυτήν την προσπάθεια είναι ορισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας  INTERREG.

Μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το επιχειρησιακό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, το οποίο έχει ως στόχο:

-την πολιτική συνοχή

-και την ανάπτυξη ισχυρότερων οικονομικών και κοινωνικών δεσμών των δυο χωρών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 138,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 85% είναι προϊόν κοινοτικής χρηματοδότησης και το 15% από εθνική χρηματοδότηση και από τις δυο χώρες.

Από την ελληνική πλευρά οι επιλέξιμες περιοχές είναι η Κεντρική Μακεδονία καθώς και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και πιο συγκεκριμένα οι νομοί:

-Θεσσαλονίκης,

-Σερρών,

-Έβρου,

-Καβάλας,

-Ξάνθης,

-Ροδόπης

-και Δράμας.

Επίσης αξίζει να αναφερθεί πως από τα 138,6 εκατομμύρια ευρώ, τα 136,3 εκατομμύρια έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται σε 63,7 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά στο τρέχον χρονικό διάστημα, από το 2012 βρίσκονται σε εξέλιξη δυο προκηρύξεις για κατάθεση έργων, εκ των οποίων η μια αφορά έργα στρατηγικού χαρακτήρα.

Τέλος θα ήθελα να υπενθυμίσω πως στις 11 Δεκεμβρίου 2012, συνεδρίασε στην Αλεξανδρούπολη η τρίτη επιτροπή παρακολούθησης του ανωτέρω επιχειρησιακού προγράμματος, όπου το ΥΜΑΘ συμπροέδρευσε με δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως γνωρίζετε, στόχος του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» είναι:

-η προώθηση της αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-η εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής,

-καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε:

-διασυνοριακό,

-διεθνικό,

-αλλά και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Κυρίες και κύριοι,

ζώντας σε μια ενιαία και ελεύθερη αγορά, όπως αυτή της διευρυμένης Ευρώπης, Ελλάδα και Βουλγαρία απαιτείται πρωτίστως να επικεντρωθούμε στην ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, ώστε να:

-αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη

-και να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, καθήκον και υποχρέωσή μας είναι να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους ξένους επενδυτές, ότι μπορεί να γίνει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Για αυτό και η κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα εγγυάται:

-ταχύτερη ανάπτυξη,

-νέες επενδύσεις

-και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Σε αυτήν την προσπάθεια το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης δηλώνει παρόν, επιχειρώντας να καταστήσει τη Βόρεια Ελλάδα:

-ατμομηχανή ανάπτυξης

-και συνδετικό κρίκο ανατολής και δύσης.

Δεν σκοπεύω να σας κουράσω άλλο, για αυτό θα κλείσω λέγοντας σας πως η συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι πολυεπίπεδη και στηρίζεται στην άριστη σχέση των δυο χωρών.

Μια σχέση που εμβαθύνει σε μια σειρά:

-οικονομικών,

-γεωπολιτικών

-και οικονομικών ζητημάτων.

 Από κοινού δίνουμε έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία, επιβεβαιώνοντας τη θέλησή μας να συνεργαστούμε πιο:

-εντατικά

-και πιο στενά,

τόσο  σε ευρωπαϊκό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αυτή η στρατηγική σχέση των δυο χωρών, μπορεί:

-να μεγιστοποιήσει την ευημερία δυο λαών

-και να ενισχύσει την Ελληνοβουλγαρική επιρροή σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Σας ευχαριστώ.