(Μακεδονία) Από "λοχίας"... στρατιώτης

(Μακεδονία) Από "λοχίας"... στρατιώτης Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Μακεδονία της Κυριακής", την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021