(Πρώτο Θέμα): "Δια χειρός Βανέσσας"

(Πρώτο Θέμα): "Δια χειρός Βανέσσας" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Πρώτο Θέμα" την Κυριακή 18 Απριλίου 2020