(Θεσσαλονίκη): "Καλά μαντάτα για τη μαρίνα της Πυλαίας"

(Θεσσαλονίκη): "Καλά μαντάτα για τη μαρίνα της Πυλαίας" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" το Σάββατο 04 Ιανουαρίου 2020