(Ελεύθερος Τύπος): Εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή

(Ελεύθερος Τύπος): Εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στις 09 Οκτωβρίου 2018, με τίτλο "Εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή