(Ελευθερία του Τύπου) Η αποκάλυψη για το χαράτσι στη Βουλή

(Ελευθερία του Τύπου) Η αποκάλυψη για το χαράτσι στη Βουλή Κύριο

Δημοσίευμα στην εφημερίδα "Ελευθερία του Τύπου", το Σάββατο 01 Ιουλίου 2017, με τίτλο: "Η αποκάλυψη για το χαράτσι στη Βουλή"