(Δημοκρατία) Ένα βιβλίο για τον Καράογλου

(Δημοκρατία) Ένα βιβλίο για τον Καράογλου Κύριο

Δημοσίευμα στην εφημερίδα "Δημοκρατία" με τίτλο: "Ένα βιβλίο για τον Καράογλου", που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017