Ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού "Βεργίνα" στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Ζαγκλιβέρι

Ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού "Βεργίνα" στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Ζαγκλιβέρι Κύριο

Ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού "Βεργίνα" στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Ζαγκλιβέρι, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021