Συνάντηση στελεχών της ΔΑΠ ΝΔΦΚ της Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης της περιόδου 1974-1984 στην Καλή του Ν. Πέλλας

Συνάντηση στελεχών της ΔΑΠ ΝΔΦΚ της Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης της περιόδου 1974-1984 στην Καλή του Ν. Πέλλας Κύριο

Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, στη συνάντηση στελεχών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ της Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1974-1984, στην Καλή του Ν. Πέλλας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.