Πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στη Βιέννη

Πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στη Βιέννη Κύριο

Ο Βουλευτής Β΄ θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ που ξεκίνησαν στη Βιέννη την Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021