Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα. Μαρία Συρεγγέλα

Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα. Μαρία Συρεγγέλα Κύριο

Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα δημογραφικής πολιτικής και οικογένειας, κα. Μαρία Συρεγγέλα, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021