Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, κ. Βασίλη Μακρίδη και τον Άγγελο Δερετζή

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, κ. Βασίλη Μακρίδη και τον Άγγελο Δερετζή Κύριο

Συνάντηση του Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρου Καράογλου, με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, κ. Βασίλη Μακρίδη και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Αν. Ρωμυλίας κ. Άγγελο Δερετζή, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021