Συνάντηση για την ίδρυση παρατηρητηρίου προστασίας ΠΓΕ οίνων Μακεδονίας

Συνάντηση για την ίδρυση παρατηρητηρίου προστασίας ΠΓΕ οίνων Μακεδονίας Κύριο

Σύσκεψη για την ίδρυση παρατηρητηρίου προστασίας ΠΓΕ Οίνων Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020