Σύσκεψη της ομάδας εργασίας για την ανάδειξη του χώρου των πρώην "Απολυμαντηρίων" στην Αρετσού

Σύσκεψη της ομάδας εργασίας για την ανάδειξη του χώρου των πρώην "Απολυμαντηρίων" στην Αρετσού Κύριο

Σύσκεψη της ομάδας εργασίας για την ανάδειξη του χώρου των πρώην "Απολυμαντηρίων" στην Αρετσού, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020