Επίσκεψη στο αντλιοστάσιο της Αραβησσού

Επίσκεψη στο αντλιοστάσιο της Αραβησσού Κύριο

Επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρου Καράογλου, στο αντλιοστάσιο της Αραβησσού, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020