Επιστημονικό συμπόσιο της Ε.Μ.Σ. με θέμα: "Πόντος-Ιστορία-Πολιτισμός"

Επιστημονικό συμπόσιο της Ε.Μ.Σ. με θέμα: "Πόντος-Ιστορία-Πολιτισμός" Κύριο

Επιστημονικό συμπόσιο της Ε.Μ.Σ. με θέμα "Πόντος-Ιστορία-Πολιτισμός", που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019