Απονομή βραβείων "Ελληνική Αξία 2019" που διοργανώνει ο ΣΒΕ

Απονομή βραβείων "Ελληνική Αξία 2019" που διοργανώνει ο ΣΒΕ Κύριο

Απονομή βραβείων "Ελληνική Αξία 2019" που διοργάνωσε ο ΣΒΕ την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019