Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΑΚ παρουσία του νέου Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Αθανάσιου Μαρτίνου

Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΑΚ παρουσία του νέου Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Αθανάσιου Μαρτίνου Κύριο

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕΔΑΚ παρουσία του νέου Διοικητή του Αγίου Όρους, κ. Αθανάσιου Μαρτίνου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019