Εκδήλωση της LINK με θέμα "η υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία των συγκοινωνιών της Ελλάδος"

Εκδήλωση της LINK με θέμα "η υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία των συγκοινωνιών της Ελλάδος" Κύριο

Εκδήλωση της LINK με θέμα: "η υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία των συγκοινωνιών της Ελλάδος", που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019