Επιστημονική ημερίδα για τον Άγιο Σάββα τον Χειλανδαρινό

Επιστημονική ημερίδα για τον Άγιο Σάββα τον Χειλανδαρινό Κύριο

Επιστημονική ημερίδα για τον Άγιο Σάββα τον Χιλανδαρινό, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 07 Δεκεμβρίου 2019