2ο Φεστιβάλ αντανάκλασης της αναπηρίας στην τέχνη

2ο Φεστιβάλ αντανάκλασης της αναπηρίας στην τέχνη Κύριο

Δεύτερο φεστιβάλ αντανάκλασης της αναπηρίας στην τέχνη, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019