Παρουσίαση ημερολογίου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για το 2020

Παρουσίαση ημερολογίου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για το 2020 Κύριο

Παρουσίαση ημερολογίου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για το 2020, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019