Επανομή-Πρώτη Χορωδιακή συνάντηση 32ων Αργυρείων

Επανομή-Πρώτη Χορωδιακή συνάντηση 32ων Αργυρείων Κύριο

Επανομή, πρώτη χορωδιακή συνάντηση στο πλαίσιο των 32ων Αργυρείων, την Κυριακή 05 Μαΐου 2019