Σχολάρι-Λιτανεία ιερής εικόνας για την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου

Σχολάρι-Λιτανεία ιερής εικόνας για την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου Κύριο

Λιτανεία ιερής εικόνας για την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου στο Σχολάρι, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Μαΐου 2019