Θεία λειτουργία στον Μελισσουργό για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου

Θεία λειτουργία στον Μελισσουργό για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου Κύριο

Θεία λειτουργία στον Μελισσουργό για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, τη Δευτέρα του Πάσχα 29 Απριλίου 2019