Λιτανεία ιερής εικόνας Αγίου Γεωργίου στο Φίλυρο

Λιτανεία ιερής εικόνας Αγίου Γεωργίου στο Φίλυρο Κύριο

Λιτανεία ιερής εικόνας Αγίου Γεωργίου στο Φίλυρο την Κυριακή του Πάσχα, 28 Απριλίου 2019