Εγκαίνια εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στα Κουφάλια

Εγκαίνια εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στα Κουφάλια Κύριο

Εγκαίνια εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στα Κουφάλια, πυ πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 13 Απριλίου 2019