Έναρξη εργασιών 140ης Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης (IPU) στη Ντόχα του Κατάρ

Έναρξη εργασιών 140ης Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης (IPU) στη Ντόχα του Κατάρ Κύριο

Έναρξη εργασιών 140ης Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης (IPU) στη Ντόχα του Κατάρ, που ξεκίνησαν στις 06 Απριλίου 2019