Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά βιοκαλλιεργητών στην Καλαμαριά

Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά βιοκαλλιεργητών στην Καλαμαριά Κύριο

Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά βιοκαλλιεργητών στην Καλαμαριά, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019