Εκδήλωση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους

Εκδήλωση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους Κύριο

Εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019