Κοπή βασιλόπιτας Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Κοπή βασιλόπιτας Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019