Βρασνά-Αποκαλυπτήρια μνημείου στρατιώτη Ζαχαρία Καρδάρα που σκοτώθηκε στην Κύπρο το 1966

Βρασνά-Αποκαλυπτήρια μνημείου στρατιώτη Ζαχαρία Καρδάρα που σκοτώθηκε στην Κύπρο το 1966 Κύριο

Αποκαλυπτήρια μνημείου στρατιώτη Ζαχαρία Καρδάρα στα Βρασνά, ο οποίος σκοτώθηκε στην Κύπρο το 1966, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019