Λιτανεία εικόνας Παναγίας Ρευματοκρατούσας στη Γέφυρα

Λιτανεία εικόνας Παναγίας Ρευματοκρατούσας στη Γέφυρα Κύριο

Λιτανεία ιερής εικόνας Παναγίας Ρευματοκρατούσας στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019