Λιτανεία ιερής εικόνας αγίου Τρύφωνα στα Κουφάλια

Λιτανεία ιερής εικόνας αγίου Τρύφωνα στα Κουφάλια Κύριο

Λιτανεία ιερής εικόνας Αγίου Τρύφωνα στα Κουφάλια, την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019