Επίσκεψη για "καλή χρονιά" στην επιχείρηση "Siamatras"

Επίσκεψη για "καλή χρονιά" στην επιχείρηση "Siamatras" Κύριο

Επίσκεψη για "καλή χρονιά" στην επιχείρηση "Siamatras", το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018