Νέο Ρύσιο-Εγκαίνια δικτύου φυσικού αερίου

Νέο Ρύσιο-Εγκαίνια δικτύου φυσικού αερίου Κύριο

Εγκαίνια δικτύου φυσικού αερίου στο Νέο Ρύσιο, στις 23 Δεκεμβρίου 2018