Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον συνοικισμό Κωνσταντινουπολιτών

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον συνοικισμό Κωνσταντινουπολιτών Κύριο

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον συνοικισμό Κωνσταντινουπολιτών, στις 23 Δεκεμβρίου 2018